Πιστοποίηση

ΑΔΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το γυμναστήριο In Shape είναι αδειοδοτημένο από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό πρωτοκόλλου 4511. Η αδειοδότηση έχει γίνει με βάση το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα (219 περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων).